Magneti Marelli radiatorer

En radiator är en värmeväxlare vars huvudsakliga ändamål är att kyla en intern förbränningsmotor och oljan i en bil. Utan den skulle inte en bil kunna fungera över långa tidsperioder.

En radiator har flera kärl förenade genom tunna rör som bildar ett helt nät. Den uppmvärda vätskan kommer från motorn till det översta kärlet, går igenom rören, kyls ner och går ner i det understa kärlet, och sedan, redan kyld kommer det tillbaka till motorn. Kylningssystemet är ganska komplext men det tillåter motorn att hålla korrekt temperatur och underviker överhettning samt kokande vätska.

Det finns två huvudtyper av radiatorer: en har vertikalt placerade rör och den andra har horisontellt placerade rör. Tidiga radiatorer var gjorda mässing eller koppar. I den moderna bilindustrin används radiatorer gjorda av aluminium, på grund av att de är lättare och mer pålitliga.

På grund av dess placering i en bil är en radiator benägen till förorering av smuts från vägbana och fysisk skada(till exempel om en olycka inträffar). De mest vanliga problemen är relaterade till den hermetiska tätningen av kylningskärlen och antifrys läckor från radiatorn.

Om du hittar ett hål på radiatorn kan du reparera det, men det bästa alternativet är att köpa en ny då det hålet oftast är ett tecken på ett större problem när nya läckage uppkommer hela tiden. Magneti Marelli radiatorer har inte bara en utan två fläktar, vilket tillåter mer effektiv kylning av motorn så den kan fungera på rätt sätt. Beständiga material säkerhetsställer att Magneti Marelli radiatorer är mindre mottagliga av fysiska skador. Köp radiatorer för bilar från www.Bildelar24.com.

För att en radiator ska fungera korrekt måste en rengöring utföras då och då. Du kan använda tryckluft eller vatten under tryck för det ändamålet. Glöm inte heller att späda antifrys med vatten.

Posted in Bil